Ang komedya nga musika mao ang musika nga komik o kataw-anan sa kinaiyahan, nga naglangkob sa nagkalainlain nga mga genre sa musika. Ang mga popular nga matang sa musika sa komedya naglakip sa musika sa parody, mga bag-ong kanta, comedy rock ug komedya nga hip hop. Ang ubang mga komedyante, sama ni Bo Burnham ug Tim Hawkins, naggamit sa mga awit sa pagbarug dugang sa dugang nga mga tradisyonal nga pamaagi sa pagpanulti, samtang ang uban, sama sa "Weird Al" Yankovic ug Lil Dicky, hingpit nga nagtutok sa komedya nga musika isip ilang dalaga sa humor.

Walay mga produkto nakaplagan matching sa imong pagpili.