Ang Latin nga musika (Portuguese ug Spanish: música latina) usa ka kategoriya nga gigamit sa industriya sa musika isip catch-all term alang sa musika nga naggikan sa Spanish-ug Portuguese-speaking areas sa kalibutan, sama sa Ibero America, Spain ug Portugal, ingon man ingon nga gikanta sa bisan asa nga pinulongan. Sa Estados Unidos, ang industriya sa musika naghubad sa Latin nga musika sama sa bisan unsang recording nga giawit sa kadaghanan sa Espanyol sa walay pagtagad sa genre o nasyonalidad sa artist. Ang Recording Industry Association of America (RIAA) ug ang magasin nga Billboard nagamit kini nga kahulugan sa Latin nga musika aron sa pag-track sa mga pagpamaligya sa mga rekord nga Espanyol nga pinulongan sa US. Ang Espanya, Brazil, Mexico ug Estados Unidos mao ang pinakadakong merkado sa musika sa Latin sa kalibutan.

Walay mga produkto nakaplagan matching sa imong pagpili.